ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   ตุลาคม        2561

ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   พฤศจิกายน  2561

ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   ธันวาคม      2561

ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   มกราคม      2562

ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   กุมภาพันธ์   2562

ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   มีนาคม       2562

ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   เมษายน      2562

ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   พฤษภาคม   2562

ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   มิถุนายน     2562

ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   กรกฏาคม    2562

ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   สิงหาคม      2562

ข้อมูลรายละเอียดการขายยางประจำเดือน   กันยาคม      2562