กิ่งตาเขียว

กิ่งตาน้ำตาล

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIT251

14726

 

 

RRIM600

32212

   

PB251

855

 

 

GT1

8940

 

 

PR255

510

 

 

 

ที่อยู่ : ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์  85 หมู่ 15  ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  31150

044-119-823
rccburiram2558@gmail.com

จันทร์ - ศุกร์      8:30 -16:30