กิ่งตาเขียว

กิ่งตาน้ำตาล

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIT251

14726

RRIM600

32212

PB251

855

GT1

8940

PR255

510

ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
2 หมู่ที่ 7 ต.ธารโต อ.ธารโต
จ.ยะลา 95150

  073206121 
  thantoard@gmail.com

จันทร์ - ศุกร์      8:30 -16:30