กิ่งตาเขียว

กิ่งตาน้ำตาล

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIT251

14726

RRIM600

32212

PB251

855

GT1

8940

PR255

510

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
114, ถนนสุขยางค์, ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, 95000 สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000

 073 274 451
  xxx@xxx.com

จันทร์ - ศุกร์      8:30 -16:30