กิ่งตาเขียว

กิ่งตาน้ำตาล

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIT251

14726

RRIM600

32212

PB251

855

GT1

8940

PR255

510

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง
ที่ตั้ง 204 หมู่ 6 ตำบล เวียงตาล
อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
52190

  054-209760
  xxx@xxx.com

จันทร์ - ศุกร์      8:30 -16:30