กิ่งตาเขียว

กิ่งตาน้ำตาล

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIT251

14726

RRIM600

32212

PB251

855

GT1

8940

PR255

510

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
166 ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

  076-621157
  rpuket@doa.in.th

จันทร์ - ศุกร์      8:30 -16:30