กิ่งตาเขียว

กิ่งตาน้ำตาล

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIT251

RRIM600

PB251

GT1

PR255

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 35 หมู่ 7, ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี, 22000

0819453326
 chan3doa@hotmail.com

จันทร์ - ศุกร์      8:30 -16:30