กิ่งตาเขียว

กิ่งตาน้ำตาล

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIT251

14726

RRIM600

32212

PB251

855

GT1

8940

PR255

510

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
หมู่ ที่ 5 ตำบล สุโสะ อำเภอ ปะเหลียน ตรัง

  075 203 123
  xxx@xxx.com

จันทร์ - ศุกร์      8:30 -16:30