กิ่งตาเขียว

กิ่งตาน้ำตาล

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIT251

14726

RRIM600

32212

PB251

855

GT1

8940

PR255

510

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋และหมู่ที่ 1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

 0-73651-160
  xxx@xxx.com

จันทร์ - ศุกร์      8:30 -16:30