กิ่งตาเขียว

กิ่งตาน้ำตาล

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIT251

14726

RRIM600

32212

PB251

855

GT1

8940

PR255

510

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฏร์ธานี
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Call Center 
  xxx@xxx.com

จันทร์ – ศุกร์      8:30 -16:30