เมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2562  ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม