วันที่ 24-25 เมษายน 2562 เงินทุนหมุนเวียนยางพาราได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “การจัดมาตรฐานแปลงกิ่งตายางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพยางชั้นดี” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสงขลา โดยมี นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้รับผิดชอบด้านแปลงกิ่งตายางและการผลิตยางแผ่นดิบของเงินทุนหมุนเวียนยางพารา