หลังจากการโค่นเสร็จสิ้นต้องทำการเผาปรนซึ่งที่เลือกใช้ มี 3 วิธี คือ

วิธีที่ 1 เผาทั้งแปลง เป็นวิธีเก่าโดยการถางโค่นล้มระเนระนาดทั่วทั้งแปลง และเปาไม้ที่โค่นให้ไฟลุกลามทั้งแปลง

วิธีที่2 รวมกองแล้วเผา นำไม้ที่โค่นแล้วมากองรวมกันเป็นกอง หรือ เป็นแถวแล้วเผา

วิธีที่ 3 รวมกองโดยไม่มีการเผา หลังการโค่นแล้วนำไม้ที่โค่นมาเรียงเป็นแถวให้เป็นระเบียบ โดยไม่มีการเผา ปล่อยให้เน่าเปื่อยไปเองหรือชักลากออกจากสวนยางไป