กิ่งตายางพันธ์ดีที่มีจำหน่าย

กิ่งตาน้ำตาล

กิ่งตาเขียว

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

 RRIM 600  8,018

 RRIT 251  1,544

 RRIT 408  870

โดยมีผู้ประสานงานการจำหน่าย ชื่อ   นายทิพ แสงกระจุย    หมายเลขโทรศัพท์ 081-8850664