กิ่งตายางพันธ์ดีที่มีจำหน่าย

กิ่งตาน้ำตาล

กิ่งตาเขียว

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIT 251

1,000

PB 235

              1,500

RRIM 600

1,500

RRIT 408

1,500

โดยมีผู้ประสานงานการจำหน่าย ชื่อนายสุขวิชา  .หมายเลขโทรศัพท์ 076-461180