กิ่งตายางพันธ์ดีที่มีจำหน่าย

กิ่งตาน้ำตาล

กิ่งตาเขียว

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

BPM 24

2,000

RRIT 251

                 1,500

โดยมีผู้ประสานงานการจำหน่าย ชื่อ นางประภา  พงษ์อุทธา  .หมายเลขโทรศัพท์ 085-7908702