กิ่งตายางพันธ์ดีที่มีจำหน่าย

กิ่งตาเขียวที่มีจำหน่าย

กิ่งตาน้ำตาลที่มีจำหน่าย

พันธุ์ยาง

จำนวนที่มีจำหน่าย(กิ่ง)

พันธุ์ยาง

จำนวนที่มีจำหน่าย(เมตร)

RRIT 251

20,424

RRIM 600

25,860

โดยมีผู้ประสานงานการจำหน่าย ชื่อ นางสาวพรทิพย์ ใสบริสุทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 073-571190