กิ่งตายางพันธ์ดีที่มีจำหน่าย

กิ่งตาน้ำตาล

กิ่งตาเขียว

พันธ์

จำนวน

พันธ์

จำนวน(กิ่ง)

RRIM 600

                      3,800

RRIT 251

                   2,500

RRIT 408

                   12,656

โดยมีผู้ประสานงานการจำหน่าย ชื่อนางวันนา ทองใหญ่ .หมายเลขโทรศัพท์ 089-6598807