นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งสารแสดงความยินดีในพิธีเปิด การซื้อขายยางแท่ง (TSR) ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความพร้อมและคุณภาพของยางแท่งไทย ที่พร้อมสนองความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมโลก โดยได้มอบหมายนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายยางแท่งไทย (TSR) ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ TOCOM สมาคมส่งเสริมการซื้อขายล่วงหน้า สมาคมผู้ค้ายางแห่งประเทศญี่ปุ่น บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

     สำหรับสารดังกล่าว ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณต่อผู้บริหาร TOCOM และผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นที่ร่วมกันจนทำให้เกิดการซื้อขายยางแท่งของไทย โดยที่การซื้อขายยางแผ่นรมควันของไทยในตลาด TOCOM มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและนับเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของตลาด TOCOM ดังนั้น การเปิดการซื้อขายยางแท่งของไทยเพิ่มเติมจากยางแผ่นในครั้งนี้ จะเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังแสดงจุดยืนความพร้อมของเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทย ตลอดจนเน้นย้ำถึงจุดยืนในฐานะผู้ผลิตยางพาราคุณภาพปีละประมาณ 4 ล้านตัน และเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราชั้นนำของโลก อย่างไรก็ตาม การเปิดการซื้อขายยางแท่งในครั้งนี้ จะเป็นการขยายช่องทางการเข้าถึงยางแท่งคุณภาพของผู้ใช้ และหวังว่าจะนำประโยชน์มายัง 2 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรชาวสวนยางไทยได้อย่างยั่งยืน

      ทั้งนี้ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว หรือ TOCOM เริ่มการซื้อขายยางแผ่น (RSS) ในปี 2495 หรือเมื่อ 66 ปีที่แล้ว ได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าจนกลายเป็นหนึ่งในราคาอ้างอิงการซื้อขายยางพารา และนอกจากยางพาราแล้ว ปัจจุบันมีการซื้อขายโลหะมีค่า เช่น ทองคำ ทองคำขาว น้ำมันดิบ และสินค้าเกษตร เช่น ถั่วเหลือง เป็นต้น ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สินค้า TSR เป็นสินค้าที่ผู้เกี่ยวข้องรอให้มีการเปิดซื้อขายมานานแล้ว โดยหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน TOCOM ตัดสินใจเลือกยางแท่งของไทยในการซื้อขาย เนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราอันดับ 1 และผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ ซึ่งคาดว่าการซื้อขายยางแท่งของไทยในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดี