Call 02-561-5394 , 02-940-5794 ต่อ 12,15|rubberfunds@gmail.com

‘กฤษฎา’ หนุนมหกรรมยางพาราฯ ช่วยเพิ่มช่องทางและเปิดตลาดการค้า

กฤษฎา' หนุนมหกรรมยางพาราฯ ช่วยเพิ่มช่องทางและเปิดตลาดการค้า เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ      นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” [...]

เล็งประกาศโซนนิ่งแก้ราคาตก “เกษตร” สั่งถอยโค่นต้นยางทิ้ง

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาการใช้อำนาจของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 [...]

เทขายยางแสนตันผลิตไฟฟ้า

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนจะหารือกับกระทรวงพลังงาน เพื่อนำยางพาราที่ค้างในสต๊อกรัฐ 100,000 ตัน จากโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง มูลค่า [...]