ตรวจเยี่ยมงานเงินทุนหมนุเวียนยางพารา
ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนยางพาราครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุม
จำหน่ายกิ่งพันธ์ยางให้เกษตรกร
ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนยางพาราครั้งที่ 1/2563
previous arrow
next arrow
Slider
ประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมงานเงินทุนหมนุเวียนยางพารา

ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนยางพาราครั้งที่ 2/2563

ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะซ่อมPrinter โดยวิธีเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ จดโเมนเนมพร้อมเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองการยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ กองการยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม