ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุม
จำหน่ายกิ่งพันธ์ยางให้เกษตรกร
ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนยางพาราครั้งที่ 1/2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนยางพาราในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เงินทุนหมุนเวียน)
ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/62
previous arrow
next arrow
Slider
ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุม

ประชาสัมพันธ์

จำหน่ายกิ่งพันธ์ยางให้เกษตรกร

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะซ่อมPrinter โดยวิธีเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ จดโเมนเนมพร้อมเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองการยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ กองการยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม