จำหน่ายกิ่งพันธ์ยางให้เกษตรกร
ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนยางพาราครั้งที่ 1/2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนยางพาราในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เงินทุนหมุนเวียน)
ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา
ประชุมอนุกรรมการครั้งที่ 4/62
previous arrow
next arrow
Slider
ประชาสัมพันธ์

จำหน่ายกิ่งพันธ์ยางให้เกษตรกร

ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนยางพาราครั้งที่ 1/2563

ประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/62

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะซ่อมPrinter โดยวิธีเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ จดโเมนเนมพร้อมเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองการยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ กองการยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม